Disclaimer

Aan de informatie op de site www.advieszakelijk.nl kunnen geen rechten ontleend worden. De website van AdviesZakelijk wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij AdviesZakelijk streeft naar correcte en actuele informatie. AdviesZakelijk kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. AdviesZakelijk aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden.

Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert AdviesZakelijk u daarover contact op te nemen. AdviesZakelijk aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.